آدرس: کرج. فردیس. سه راه حافظیه. ابتدای بلوار طالقانی

شماره تماس موبایل : ۰۹۳۳۰۹۶۹۱۹۶ – ۰۹۳۵۲۸۱۹۷۹۷

ارتباط از طریق شبکه های اجتماعی